--------------------------------

GIÁ BÁN

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG AB CENTRAL SQUARE

♠ Mức cam kết thu nhập đảm bảo dự án AB Central Square : Khách hàng được nhận lợi nhuận từ CTHT là 10% giá trị thuần hợp đồng/năm

♠ Thời gian cam kết : 10 năm kể từ ngày khách hàng thanh toán 100% giá trị thuần hợp đồng theo tiến độ quy định trong HĐHTKD

♠ Sau thời gian thu nhập đảm bảo: khách hàng nhận được 80% thu nhập thuần sau thuế

♠ Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán thu nhập đảm bảo cam kết khi khách hàng hoàn thành thanh toán 100% giá trị thuần hợp đồng theo tiến độ quy định trong HĐHTKD

♠ Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 6 tháng/lần.Tham khảo thông tin các bài viết liên quan đến dự án AB Central Suqare :

► Xem thêm chi tiết  : VỊ TRÍ AB CENTRAL SQUARE

► Xem thêm chi tiết :  THIẾT KẾ AB CENTRAL SQUARE